PAR MUMS

Mūsu laboratorija specializējas gan specifiskas, gan klasiskas struktūras jonu šķidrumu sintēzē, pievēršot īpašu vērību jonu šķidrumu kvalitātei un sintēzes metožu praktiskumam. Mūsu mērķis ir izprast šo daudzskaitlīgo savienojumu klasi no aspektiem, kas ļautu maksimāli izmantot jonu šķidrumu potenciālu ķīmisko procesu ilgtspējas uzlabošanā.

Mēs atrodamies Rīgā, kur 1914. gadā prof. Pauls Valdens (Paul Walden) ieguva un raksturoja pirmo zināmo jonu šķidrumu. 2002. gadā jonu šķidrumu pētījumus Rīgā atsāka Dr. hab. chem., prof. Andris Zicmanis (1941-2022).

Mēs strādājam ar pasaules labākajiem teorētiskās un eksperimentālās ķīmijas speciālistiem, un esam atvērti jaunām pētnieciskajām sadarbībām Latvijā un citviet.